Firma Odvalds

Galleriverksamheten vid Odvalds drivs som en sommaraktivitet av makarna Jan Carlsson och Marianne Nauclér.

Vi är bägge pensionerade från våra resp. anställningar och har därefter drivit näringsverksamhet som konsulter på deltid.


Jan är född 1943 i Kiruna. Fil. Kand. med företags- och nationalekonomi som huvudinriktning. Huvudsaklig sysselsättning i olika befattningar inom Praktikertjänst AB sedan 1968. Chef för tandvård, koncernkontroller, administrativ chef, vvd mm.
Under några år i mitten på 80-talet avd.chef samt marknadschef på Securitas Östra Sverige AB.

Jan har efter pensionering varit engagerad i styrelseuppdrag inom den privata vårdsektorn samt på konsultbasis med ledningsstöd, projektledning, bolagsfrågor mm.

Marianne Nauclér, född 1941 i Danderyd. Sjuksköterska, vårdlärare, psykoterapiutbildning samt fil.kand i pedagogik.
Marianne har förutom verksamhet som sjuksköterska bl.a. i Afrika, verkat under lång tid som adjunkt vid Lärarhögskolan i Stockholm.
Marianne har haft ett antal uppdrag som handledare och kursgivare främst inom områdena samtalsmetodik.
Uppdragsgivare har varit Huddinge sjukhus, äldreomsorgsverksamheter och gymnasieskolor samt Högskolan i Visby.


JAN CARLSSON OCH MARIANNE NAUCLÉR
MORABERGSVÄGEN 5
133 33 SALTSJÖBADEN


070 7983839 JC

0769000555 MN