Högloftet

 

Lagården, från 1880, var då en av Gotlands längsta. I dess norra del, gränsande till Mjölkboden, har loftgolvet bytts och förstärkts för att ge möjlighet till ytterligare visning av konstföremål. Lokalen lämpar sig bra för visning av måleri, grafik, skulptur och objekt. Den tillgängliga golvytan är ca 200 kvm och här finns också några sittgrupper för samtal och läsning.