Mjölkboden

Inklämd mellan Galleriet (det gamla svinhuset) och den 60 meter långa lagården ligger en liten mjölkbod. Under 2006 visades där konst från tidigare utställningar.

Från 2007 används ibland Mjölkboden som kompletterande utställningslokal.

Mjölkboden är endast ca 7 kvm men lämpar sig bra för mindre konstverk. Väggarna är vitkalkade.