Svinhuset

Galleri Odvalds öppnade 2004 i ett renoverat svinhus. Några av de gamla svinhoarna från Höganäs är fortfarande intakta.

Bottenplanet är 44 kvm och har till hälften full höjd upp till taknock. Loftet är hälften så stort och med snedtak.

Byggnaden är av kalksten där den invändiga putsen i stor omfattning brutits ned på grund av läckande tak. Nytt tak är på plats men väggarna har behållits råa.
Den konst som visas får en spännande inramning som framhäver verken på ett kreativt sätt.

Galleriet är ett sommargalleri och förlitar sig delvis på det utifrån kommande naturliga ljuset. Hela gavelspetsen mot väster är glasad och ger stort ljusinsläpp.

 

Galleri Odvalds Jan Carlsson och Marianne Nauclér.
Konstnären Bergliot Kvarnare; Solveig Palmkvist och Lars Hagman, tidigare innehavare av Galleri H i Stockholm.

 

 

Interiörer från lokalen: